แจกฟรี “ตำราเกษตรชีวภาพ” แบบครบวงจร


ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี “ตำราเกษตรชีวภาพ” แบบครบวงจร

Agricultural technique ตำราเกษตรฉบับนี้ได้ ผมได้รวบรวมเทคนิคทางการเกษตรต่าง ๆ มากมายเกียวกับเกษตรชีวภาพ (ไม่ใช้สารเคมี)

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกษตรอินทรีย์  โดยอิงจากเอกสารทางวิชาการ และจากประสปการณ์จริงของปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จทางด้านการเกษตร (แจกเป็นวิทยาทาน เพื่อให้คนหันมาสนใจการทำเกษตรอินทรีย์)..แจกให้ดาวน์โหลดฟรี..ฟรี ครับ

Agricultural biological textbook

 Download  947 kb

http://www.ziddu.com/download/14093247/e-.rar.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: